כלבים בינוניים מ 10 ק"ג ועד 25 ק"ג

כלבים גדולים וענקיים מ- 25 ק"ג